Klimasats-prosjekt

Ombruk, reparasjon og redesign av møbler i Ås

Prosjektnavn: Ombruk, reparasjon og redesign av møbler i Ås
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Ås kommune er i gang med å redusere antall kommunale bygg, og ønsker å gjenbruke mest mulig møbler og inventar. Før flytteprosessen starter, skal de få på plass en god løsning for gjenbruk.