Klimasats-prosjekt

Ombruk, reparasjon og redesign av møbler i Ås

Fylke: Akershus
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Ås kommune er i gang med å redusere antall kommunale bygg, og ønsker å gjenbruke mest mulig møbler og inventar. Før flytteprosessen starter, skal de få på plass en god løsning for gjenbruk.