Klimasats-prosjekt

Ombrukslåven: en pilot for sirkulær ressursbruk

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Des 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bydel Alna i Oslo kommune ønsker å gjenbruke flere møbler. For å til det, skal bydelen sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten opprette verksted for redesign og reparasjon i en låve på Trosterud.