Klimasats-prosjekt

Ombrukslåven: en pilot for sirkulær ressursbruk

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 12 ALNA
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Des 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bydel Alna i Oslo kommune har sammen med Renovasjons- og gjenvinningsetaten opprettet verksted for redesign og reparasjon i en låve på Trosterud.

Kommunen har sammen med leverandør av reparasjonstjenester og re-design og ungdommer fra Trosterud fritidsklubb gjennomført en pilot for hvordan møbler kan redesignes og brukes på nytt. Møbler, slik som sittemøbler, hyller, stativ for kildesortering og vegginstallasjon med grønne vekster, ble brukt til fritidsklubben, et tilknyttet drivhus og frivilligsentralen.

Kommunen ønsker å oppskalere prosjektet og sette resten av gjenbruksmaterialene i produksjon som del av et feriejobbtilbud for ungdom. På den måten regner kommunen med å oppnå klimagassreduksjon på ca. 35 - 40 tonn CO2-ekvivalenter.