Klimasats-prosjekt

Ombrukssenter, Horisont Miljøpark

Prosjektnavn: Ombrukssenter, Horisont Miljøpark
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Vestre Toten kommune skal sammen med Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land kommuner, utrede et ombrukssenter på en miljøstasjon. Utredningen vil være grunnlaget for videre planlegging av ombrukssenteret.