Klimasats-prosjekt

Ombrukssenter, Horisont Miljøpark

Fylke: Innlandet (N)
Søker: VESTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Vestre Toten kommune skal sammen med Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land kommuner, utrede et ombrukssenter på en miljøstasjon. Utredningen vil være grunnlaget for videre planlegging av ombrukssenteret.