Klimasats-prosjekt

Ombygging til Familiens hus

Prosjektnavn: Ombygging til Familiens hus
Fylke: Rogaland (N)
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 479 062
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg

Gjesdal kommune skal ombygge og oppgradere et betongbygg. Bygningen er i god stand, og kommunen vil gjøre flest endringer innvendig. Kommunen vil rive minst mulig, og gjenbruke mest mulig av inventar og bygningsdeler.

Kommunen fikk i 2021 støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger i bygget:

Relevante lenker