Klimasats-prosjekt

Ombygging til Familiens hus

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 479 062
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Gjesdal kommune skal ombygge og oppgradere et betongbygg. Bygningen er i god stand, og kommunen vil gjøre flest endringer innvendig. Kommunen vil rive minst mulig, og gjenbruke mest mulig av inventar og bygningsdeler.

Kommunen fikk i 2021 støtte til å kartlegge klimavennlige løsninger i bygget:

Relevante lenker