Klimasats-prosjekt

Områderegulering av byområder med null utslipp

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal områderegulere en ny bydel, og har høye ambisjoner for at områdene skal være fremtidsrettede og utformes med null utslipp når byggingen skal starte opp i 2030. 

Bodø kommune har fått støtte til mulighetsstudie og arbeidskapasitet for å operasjonalisere kommunens miljø- og klimaambisjoner. 

Mulighetsstudien skal ta utgangspunkt i kommunens klima- og energiambisjoner, og komme med konkrete forslag til hvordan kommunen kan sikre disse i planforslaget til Hernesmyra og Ytterhernes. Mulighetsstudien skal starte opp høsten 2023. 

Bodøs arbeid inngår i forskning for nullutslippsområder, FME ZEN. 

Relevante lenker