Klimasats-prosjekt

Områderegulering av byområder med null utslipp

Prosjektnavn: Områderegulering av byområder med null utslipp
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging

Bodø kommune skal områderegulere en ny bydel. For å gjøre dette på en klimavennlige måte, skal kommunen ansette en prosjektmedarbeider som skal ivareta miljø- og klimaambisjonene.

Relevante lenker