Klimasats-prosjekt

Områderegulering av byområder med null utslipp

Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 625 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal områderegulere en ny bydel. For å gjøre dette på en klimavennlige måte, skal kommunen ansette en prosjektmedarbeider som skal ivareta miljø- og klimaambisjonene.

Relevante lenker