Klimasats-prosjekt

Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i Klepp

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 10 050 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2026
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Klepp kommune skal investere i et biokullanlegg. Biokullet skal selges til landbruket og brukes i egen parkdrift. Kommunen estimerer å produsere 400 tonn biokull i året, noe som vil binde 1440 tonn CO2-ekvivalenter.

Så langt har kommunen sett på ulike pyrolyseteknologier til biokullanlegget. Kommunen regner med å få anlegget på plass i 2025.

Relevante lenker