Klimasats-prosjekt

Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i Klepp

Prosjektnavn: Omstilling til karbon-negativ fjernvarme i Klepp
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 10 050 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog

Klepp kommune skal investere i et biokullanlegg. Biokullet skal selges til landbruket og brukes i egen parkdrift. Kommunen estimerer å produsere 400 tonn biokull i året, noe som vil binde 1440 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker