Klimasats-prosjekt

Oppsirkulering av 90 år gammel murtegl

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har oppsirkulert tegl fra en gammel mursteinsbolig. 

Planen var at teglen skulle brukes ved byggingen av nye Cissi Klein videregående skole, men kommunen jobber nå med en intensjon om å bruke steinen i eget prosjekt, på samme tomt som steinen kommer fra.

Utfordrende å finne leverandør

Det viste seg å være utfordrende å skaffe en leverandør til arbeidet, men nå har kommunen bidratt til nye sirkulære arbeidsplasser.

Kommunen inviterte først til en begrenset anbudskonkurranse for oppsirkulering, men mottok kun et tilbud, langt over budsjett. Det ble utlyst en åpen konkurranse på Doffin. Kommunen mottok også da kun et tilbud. Tilbudet var fra en nyoppstartet virksomhet som kommunen inngikk avtale med.

Leverandøren har uttalt at de ønsker å satse videre på tilsvarende prosesser.
Det er også flere lokale aktører som har vist interesse for produktet og ønsker tilsvarende til sine prosjekter.

Gjennom prosessen har kommunen dermed sørget for at det finnes lokale aktører som kan bidra.

Klimagevinsten

6800 stein ble til sammen oppsirkulert. Klimagevinsten i prosjektet er unngått avfall, og unngått nyinnkjøp.

Beregningen viser at nyinnkjøp av tilsvarende stein tilsvarer 6,7 tonn CO2‐ekvivalenter. Ungått transport ved nyinnkjøp tilsvarer 2,2 tonn CO2‐ekvivalenter.

Total besparelse er 8,9 tonn CO2‐ekvivalenter.

Kartlagt leverandører

Prosjektet har bidratt til en omfattende kartlegging av leverandører i regionen som vil bidra til sirkulær omstilling. Det har også bidratt til nettverksbygging på tvers av offentlige og private aktører. Noe som igjen har ført til at flere aktører nå har kontaktpunkter hvis man skulle ha overskudd av tegl i sitt prosjekt, og
ønsker å utnytte denne ressursen.

Alle involverte må tenke nytt

Kommunen skriver i rapporten at prosjektet handler om endringsarbeid. Alle involverte må tenke nytt, fra kommunen som byggherre, rådgivere, entreprenører og underleverandører. Som den største kommunen i regionen er det mange
kommuner som ser til Trondheim og arbeidet kommunen gjør på sirkulær omstilling. I løpet av prosjektperioden har flere kommuner besøkt Trondheim kommune, og kommunen deler gjerne erfaringer.

Relevante lenker