Klimasats-prosjekt

Oppstart av prøveprosjekt for FutureBuilt i Bergen

Prosjektnavn: Oppstart av prøveprosjekt for FutureBuilt i Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 5 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse

Bergen kommune skal ha et treårig prøveprosjekt for FutureBuilt i Bergen. I dag er FutureBuilt et samarbeid om klimavennlige bygg kun i Oslo-området.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker