Klimasats-prosjekt

Oppstart av prøveprosjekt for FutureBuilt i Bergen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 5 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune skal ha et treårig prøveprosjekt for FutureBuilt i Bergen. 

Arbeidet med FutureBuilt Bergen har til nå i hovedsak vært organisert i fem ulike prosjektdeler.

  1. ETABLERING av prosjektrammer og organisering av FutureBuilt i Bergen.
  2. INTERN KOMPETANSE, kompetanseoverføring og skolering knyttet til FutureBuilt.
  3. OPPSTART av FutureBuilt som forbildeprogram i Bergen.
  4. INKLUDERING av kommunale prosjekter.
  5. UTVELGELSE og oppfølging av forbildeprosjekter.

Les mer om hva som er gjort i delrapporten for 2023 under.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker