Klimasats-prosjekt

Pilot for ombruk og rehabilitering av skulebygg på Oppheim og Bolstad

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Voss herad skulle utrede om to gamle skoler kan rehabiliteres og brukes som barnehager. 

Prosjektet er avlyst.

Relevante lenker