Klimasats-prosjekt

Pilot for ombruk og rehabilitering av skulebygg på Oppheim og Bolstad

Prosjektnavn: Pilot for ombruk og rehabilitering av skulebygg på Oppheim og Bolstad
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi

Voss herad skal utrede om to gamle skoler kan rehabiliteres og brukes som barnehager. Byggene skal også brukes til andre aktiviteter, og det skal blant annet bli gymsaler, garderober og møteplasser for innbyggerne.

Relevante lenker