Klimasats-prosjekt

Pilot for ombruk og rehabilitering av skulebygg på Oppheim og Bolstad

Fylke: Vestland
Søker: VOSS HERAD
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Voss herad skal utrede om to gamle skoler kan rehabiliteres og brukes som barnehager. Byggene skal også brukes til andre aktiviteter, og det skal blant annet bli gymsaler, garderober og møteplasser for innbyggerne.

Relevante lenker