Klimasats-prosjekt

Pilotby for utslippsfri tungtransport del 2

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 3 775 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mar 2025
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Klimaetaten i Oslo kommune viderefører prosjektet for utslippsfri tungtransport til 2024. Tungtransport er en av de største utfordringene for at Oslo skal bli en nullutslippsby.

Status

Prosjektet har tidligere fått støtte for perioden 2020 til 2022. Så langt har kommunen jobbet mye med utredninger, men fremover skal kommunen jobbe mer med gjennomføring og iverksetting av tiltak.

Under er en liste over de viktigste arbeidene i prosjektet i 2023:

  1. Lade‐ og fylleinfrastruktur
  2. Samarbeid med energibransjen om tilgang på tilstrekkelig kapasitet i strømnettet
  3. NTP‐innspill
  4. Kommunikasjon og erfaringsdeling
  5. Utviklingsarbeid i monitorering av kjøretøyflåten i Oslo