Klimasats-prosjekt

Potensial for karbonfangst i Askers myrer

Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal kartlegge myrene i kommunen, både privat og offentlig eide.

Restaurering av myr

Kommunen ønsker å både få oversikt over eksisterende myrer som må ivaretas og hvilke myrområder som kan og bør restaureres. I dag vet ikke kommunen omfanget av myrer som er ødelagte eller sterkt modifiserte, og heller ikke hvilke av disse som egner seg for restaurering.

Indikatorer for karbonlagring

Kartleggingen inngår i et større prosjekt i kommunen om å lage indikatorer for karbonlagring i naturen. Ettersom at det er flere andre kommuner som jobber med det samme, vil Asker avvente resultatene fra disse før de går videre med å lage indikatorer.