Klimasats-prosjekt

Prosjekt "Tydal framover"

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TYDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tydal kommune skal bygge eller rehabilitere et sykehjem, et helsesenter og et administrasjonsbygg. Kommunen skal blant annet kartlegge gjenbruk, energiløsninger, materialer, byggemetoder, arealbruk og logistikken mellom de tre prosjektene.

Relevante lenker