Klimasats-prosjekt

Prosjekt "Tydal framover"

Prosjektnavn: Prosjekt "Tydal framover"
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TYDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tydal kommune skal bygge eller rehabilitere et sykehjem, et helsesenter og et administrasjonsbygg. Kommunen skal blant annet kartlegge gjenbruk, energiløsninger, materialer, byggemetoder, arealbruk og logistikken mellom de tre prosjektene.

Relevante lenker