Klimasats-prosjekt

Prosjektmedarbeider for mer bærekraftig møbelforbruk

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 050 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune skal i 2022 inngå nye avtaler for et mer bærekraftig møbelforbruk.

Skal ansette en pådriver for ombruk

I tillegg til å stille krav i avtaler og anskaffelser, skal etaten ansette en prosjektmedarbeider i to år for å endre innkjøpsatferd og rutiner i kommunen. Hen skal blant annet være en pådriver for ombruk, skal rådgi ansatte og lage veiledning, maler og rutiner for mer klimavennlige innkjøp.

Muligheter for store utslippskutt

Oslo kommunes årlige innkjøp av møbler står for utslipp av 2200 tonn CO2-ekvivalenter. Ved å satse på internt ombruk av møbler, blant annet gjennom oppgradering og reparasjon, eller ved å kjøpe brukt fremfor nytt, kan kommunen redusere både klimagassutslipp og avfallsmengder.