Klimasats-prosjekt

Prosjektplan for utslippsfri bygge- og anleggsplass

Prosjektnavn: Prosjektplan for utslippsfri bygge- og anleggsplass
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 215 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Stavanger kommune skal lage en prosjektplan for innfasing av utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Målet er at prosjekter der kommunen er byggherre skal bli utslippsfrie innen 2025, og at alle byggeprosjektene i Stavanger skal bli utslippsfrie innen 2030.

Relevante lenker