Klimasats-prosjekt

Prosjektplan for utslippsfri bygge- og anleggsplass

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 215 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Mar 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune jobber med å utarbeide tildelingskriterier for utslippsfrie byggeplasser. Tildelingskriteriene skal være felles for hele Stavanger kommune.

Kommunen har blant annet:

  • Analysert andre kommuners praksis og vurdert overførbarhet
  • Gjennomført dialog med bransjen i to runder
  • Fått utarbeidet en rapport fra Multiconsult som vurderer sannsynlige merkostnader og mulige utslippsreduksjoner
  • Arbeidet med maler for kontraktsvilkår, anskaffelser, rapportering i prosjektet og veiledere internt og eksternt

I starten av 2024 ferdigstilles maler, vilkår og veiledere, og kommunen planlegger intern kursing av ansatte.

Relevante lenker