Klimasats-prosjekt

Prosjektstilling klima/anskaffelser i ROR-Innkjøp

Prosjektnavn: Prosjektstilling klima/anskaffelser i ROR-Innkjøp
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 1 344 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Anskaffelser

Molde, Aukra og Rauma kommuner skal opprette en toårig prosjektstilling for å styrke klimahensynet i anskaffelser. Kommunene skal fornye mange rammeavtaler de neste par årene, og vil særlig se på klimatiltak innen transport, bygge- og anleggsmaskiner og mat- og drikkevarer.

Relevante lenker