Klimasats-prosjekt

Prosjektstilling klima/anskaffelser i ROR-Innkjøp

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 1 344 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Molde, Aukra og Rauma kommuner skal opprette en toårig prosjektstilling for å styrke klimahensynet i anskaffelser. Kommunene skal fornye mange rammeavtaler de neste par årene, og vil særlig se på klimatiltak innen transport, bygge- og anleggsmaskiner og mat- og drikkevarer.

Relevante lenker