Klimasats-prosjekt

Psykiatriboliger med bemanning

Fylke: Agder
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 262 800
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Birkenes kommune har vurdert klimatiltak i rehabiliteringen av psykiatriboliger i kommunen.

Kommunen fant at 95 % av trekledningen kan bevares og 5 % må skiftes på grunn av råte. Murfasaden, isolasjonen i yttervegger, gulvkonstruksjon, betongheller og noe av taket kan også bevares. Kommunen vurderte i prosjektet bergvarmepumpe i stedet for elektrisitet.

Tiltakene som er vurdert gir ifølge kommunen sparte klimagassutslipp på 10 tonn CO2-ekvivalenter for gjenbruk av materialer og 188 tonn CO2-ekvivalenter for energiforsyning over 60 år.

 

Relevante lenker