Klimasats-prosjekt

Psykiatriboliger med bemanning

Prosjektnavn: Psykiatriboliger med bemanning
Fylke: Agder (N)
Søker: BIRKENES KOMMUNE
Tilskudd: 262 800
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Birkenes kommune skal bygge om og rehabilitere psykiatriboliger. Kommunen ønsker blant annet å se på muligheten for å få et nullutslippsbygg, og vil kartlegge gjenbruk, energiløsninger, arealbruk, materialer og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker