Klimasats-prosjekt

Putten bofellesskap

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Mai 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune skal bygge et nytt bofellesskap, og ønsker at det skal bli et plusshus. I forprosjektet ble følgende klimatiltak vurdert (med beregnet reduksjon i CO2‐utslipp i parentes):

  • Lavkarbon betong A (14 tonn CO2e)
  • Armeringstål med høyere resirkulert andel av stål (8 tonn CO2e)
  • Treelementer i bærekonstruksjoner (55 tonn CO2e)
  • Passivhusstandard (675 tonn CO2e)
  • Plusshus og solceller (908 tonn CO2e)
  • Fossilfri byggeplass (15 tonn CO2e)
  • Materialer med gode miljø‐ og klimavennlige egenskaper (ikke avklart før ferdigstillelse av byggeperioden)

Resultatene i forprosjektet med valgte klimatiltak tas videre inn som krav i miljøoppfølgningsplan til totalentreprenør i anbudsgrunnlaget. Hamar kommune skal under byggeperioden ha med seg miljørådgiveren videre, for å følge opp at kravene blir ivaretatt.

Relevante lenker