Klimasats-prosjekt

Pyrolyse og biokull i et kortreist karbonkretsløp

Fylke: Innlandet
Søker: TOLGA KOMMUNE
Tilskudd: 347 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Tolga kommune skal kartlegge muligheten for å kombinere forvaltning av kulturlandskap med produksjon av biokull.

Relevante lenker