Klimasats-prosjekt

Pyrolyse og biokull i et kortreist karbonkretsløp

Prosjektnavn: Pyrolyse og biokull i et kortreist karbonkretsløp
Fylke: Innlandet (N)
Søker: TOLGA KOMMUNE
Tilskudd: 347 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog

Tolga kommune skal kartlegge muligheten for å kombinere forvaltning av kulturlandskap med produksjon av biokull.

Relevante lenker