Klimasats-prosjekt

Pyrolyse og biokull i et kortreist karbonkretsløp

Fylke: Innlandet
Søker: TOLGA KOMMUNE
Tilskudd: 347 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Jun 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Tolga kommune skal kartlegge muligheten for å kombinere forvaltning av kulturlandskap med produksjon av biokull.

Erfaringer med arbeidet så langt

Kommunen har gjennomført pyrolisering av to partier fjellbjørk, både heltrevirke og stammeved. Det er gjennomført kjemiske analyser av disse partiene, og kostnader er analysert. Det er gjort foreløpige vurderinger om bruk av biokullet.

Høye verdier av zink er under vurdering, og det er sendt inn jordanalyser fra forskningsfeltene for å kartlegge mulige årsaker og sammenhenger. Bruksområder for det lokale biokullet vil kartlegges videre når det har kommet svar på disse analysene.

Mye energi i fjellbjørk førte til driftsproblemer under pyrolysen, noe som ble en kostbar erfaring. Dette førte også til gjentatte selvantenninger i sekkene med biokull.

Relevante lenker