Klimasats-prosjekt

Pyrolyseanlegg Falkensten Renseanlegg

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 998 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skal bygge et nytt renseanlegg på Falkensten innen 2027, og vil teste ut et pyrolyseanlegg.

Dersom kommunen etablerer et pyrolyseanlegg i det nye renseanlegget, skal de produsere biokull fra avløpsslammet. I tillegg skal kommunen se på muligheten for å blande inn hage-, park- og skogsavfall.

Kommunen har så langt inngått samarbeid med Lindum AS og en start-up virksomhet om utprøving av pyrolysering av avløpsslam og biokullproduksjon.