Klimasats-prosjekt

Pyrolyseanlegg Falkensten Renseanlegg

Prosjektnavn: Pyrolyseanlegg Falkensten Renseanlegg
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 998 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Vann og avløp

Horten kommune skal bygge et nytt renseanlegg på Falkensten innen 2027, og vil teste ut et pyrolyseanlegg.

Dersom kommunen etablerer et pyroslyseanlegg i det nye renseanlegget, skal de produsere biokull fra avløpsslammet. I tillegg skal kommunen se på muligheten for å blande inn hage- park- og skogsavfall.