Klimasats-prosjekt

Rådgiver klima og energi

Prosjektnavn: Rådgiver klima og energi
Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi, Holdning og undervisning

Stavanger kommune skal ansette en klimarådgiver i to år. Rådgiveren skal jobbe for at innbyggere, byggeiere og næringer skal velge klimavennlige løsninger.

Relevante lenker