Klimasats-prosjekt

Rådgiver klima og energi

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Energi, Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal ansette en klimarådgiver i to år. Rådgiveren skal jobbe for at innbyggere, byggeiere og næringer skal velge klimavennlige løsninger.

Relevante lenker