Klimasats-prosjekt

Rådgiving bygg og anlegg

Prosjektnavn: Rådgiving bygg og anlegg
Fylke: Viken (N)
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Viken fylkeskommune skal etablere en rådgivningstjeneste for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Tjenesten vil være tilgjengelig for alle de 51 kommunene i Viken.

Relevante lenker