Klimasats-prosjekt

Rådgiving bygg og anlegg

Fylke: Buskerud
Søker: VIKEN FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Nov 2026
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune skal etablere en rådgivningstjeneste for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Tjenesten vil være tilgjengelig for alle de 51 kommunene i Viken.

Relevante lenker