Klimasats-prosjekt

Redusere klimagassutslippene og energiomlegging i landbruket

Prosjektnavn: Redusere klimagassutslippene og energiomlegging i landbruket
Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog

Agder fylkeskommune vil bidra til omlegging til fornybar energi i landbruket. Fylkeskommunen skal arrangere fire temadager om energiomlegging, med stor vekt på dialog og de enkelte gårdsbrukernes behov.

Relevante lenker