Klimasats-prosjekt

Redusere klimagassutslippene og energiomlegging i landbruket

Fylke: Agder (N)
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 190 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Energi, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune vil bidra til omlegging til fornybar energi i landbruket. Fylkeskommunen skal arrangere fire temadager om energiomlegging, med stor vekt på dialog og de enkelte gårdsbrukernes behov.

Relevante lenker