Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Prosjektnavn: Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 425 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Mat

Levanger kommune skal kartlegge matsvinn og se på mulige tiltak for å redusere matsvinnet ved alle avdelingene innen helse og velferd. 

Relevante lenker