Klimasats-prosjekt

Reduksjon av matsvinn innen Helse og velferd

Fylke: Trøndelag
Søker: LEVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 425 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Levanger kommune skal kartlegge matsvinn og se på mulige tiltak for å redusere matsvinnet ved alle avdelingene innen helse og velferd. 

Relevante lenker