Klimasats-prosjekt

Reduksjon av metan og lystgass fra renseanlegg

Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 343 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal måle de årlige utslippene av metan og lystgass fra Norges største avløpsrenseanlegg, Veas. Kommunen skal også foreslå tiltak for å redusere utslippene, som er estimert til å ligge et sted mellom 6450 og 12 600 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Metodene som brukes og tiltakene som foreslås i prosjektet, vil være direkte overførbare til andre renseanlegg og biogassprodusenter.

Relevante lenker