Klimasats-prosjekt

Redusert avfall gjennom innovative innkjøp

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Anskaffelser, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ønsker å bruke innovative offentlige anskaffelser for å øke gjenbruk og redusere forbruk. Kommunen skal ansette en medarbeider i to år for å kartlegge avfallsstrømmer og inngå avtaler for redesign, fornying og resirkulering.

Kommunen skal også lage veiledning og prosedyrer for innkjøpere. Prioriterte avfallskategorier vil være plast, tekstiler, møbler og elektronikk.

Relevante lenker