Klimasats-prosjekt

Redusert avfall gjennom innovative innkjøp

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Anskaffelser, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ønsker å bruke innovative offentlige anskaffelser for å øke gjenbruk og redusere forbruk. Kommunen har ansatt en medarbeider for to år for å kartlegge avfallsstrømmer og inngå avtaler for redesign, fornying og resirkulering. 

Kommunen har kartlagt behov for ombruk og refabrikkering av kommunens PCer. I tillegg deltar den i klimaprogrammet 2030 som skal koble oppstartbedrifter med etablerte bedrifter for å løse "klimahodepiner" slik som brukte PCer kan være. Kommunen erfarer at det er viktig å bygge nettverk internt i kommunen for å involvere kommunens virksomheter og med eksterne aktører innenfor støtteordninger for å sette i gang innovasjonsprosjekter.

Kommunen skal også lage veiledning og prosedyrer for innkjøpere. Prioriterte avfallskategorier vil være plast, tekstiler, møbler og elektronikk.

Relevante lenker