Klimasats-prosjekt

Redusert bilkjøring til fritidsaktiviteter

Fylke: Viken
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune har startet uttesting av felles kjøring av barn fra skolen til fritidsaktiviteter med minibusser. Så langt har kommunen kartlagt foreldres ønske om transport av barna til og fra kulturskolen og fotballtrening. Kommunen har vurdert ulike aktører for busstransport og etablert et "kjørekontor" i regi av Asker Fotball. Kommunen har estimert at felles kjøring kan spare 15 tonn CO2-ekvivalenter i året.