Klimasats-prosjekt

Redusert bilkjøring til fritidsaktiviteter

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Asker kommune har gjennomført et prosjekt for felles kjøring av barn fra skolen til fritidsaktiviteter med minibusser. Kommunen ønsket å få transportert flest mulig barn ved å utvide Asker Fotballs busstilbud både til og fra fotballtrening og kulturskolens aktiviteter. 

Kjøring hjem fra fritidsaktivitetene ble avsluttet januar 2023 pga. liten oppslutning om tilbudet. Dette var noe overraskende fordi spørreundersøkelser indikerte betydelig interesse også for hjemkjøring av barna. 

Det viste seg at det ikke var mulig å få frivillige gratissjåfører som har yrkessjåfør‐kompetanse. Det var også vanskelig å bruke kommunens egen transporttjeneste pga. andre kjøreoppdrag på de aktuelle tidspunktene. Tiltaket ble derfor dyrt å gjennomføre. 

Oppslutning om busstilbudet hos kulturskolen ble langt mindre enn forventet. Dette skyldes trolig delvis begrenset kapasitet hos kulturskolen, dels at dette var et helt nytt tilbud som ideelt sett burde vært fulgt opp med mer informasjon. 

Generelt har kommunen erfart at det er behov for lengre prosjektperioder, med mer langsiktighet og mer kommunikasjon, for å endre folks transportvaner enn det har vært rom for i dette prosjektet.