Klimasats-prosjekt

Redusert bilkjøring til fritidsaktiviteter

Prosjektnavn: Redusert bilkjøring til fritidsaktiviteter
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Reisevaner

Asker kommune skal teste ut felles kjøring av barn fra skolen til fritidsaktiviteter med minibusser. Kommunen har estimert at felles kjøring kan spare 15 tonn CO2-ekvivalenter i året.