Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Jan 2023
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket ble etablert i 2019 og består av Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Ålesund, Sula og Giske. Deltakerne har hatt som mål å samordne klimavennlig areal- og transportpolitikk i regionen.

Plan for areal, klima og transport i Ålesundregionen

Plan for areal, klima og transport i Ålesundregionen ble vedtatt i kommunene og fylkeskommunen i 2022. Se vedlegg under.

Nettverket har samarbeidet om å lage planen, og nettverket har blitt en arena for klimaarbeidet i regionen.