Klimasats-prosjekt

Region Ålesund

Prosjektnavn: Region Ålesund
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2019 og består av Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene Ålesund, Sula og Giske. Deltakerne har som mål å samordne klimavennlig areal- og transportpolitikk i regionen.