Klimasats-prosjekt

Regionalt arealregnskap i planarbeidet i Lofoten

Prosjektnavn: Regionalt arealregnskap i planarbeidet i Lofoten
Fylke: Nordland (N)
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Arealplanlegging

Lofotrådet, som består av de seks Lofotkommunene, skal utvikle et regionalt arealregnskap. Arealregnskapet skal inngå i kommunenes planarbeid og planverk, og vil bidra til en mer helhetlig og klimavennlig arealplanlegging.

Relevante lenker