Klimasats-prosjekt

Regionalt arealregnskap i planarbeidet i Lofoten

Fylke: Nordland (N)
Søker: LOFOTRÅDET
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Nov 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lofotrådet, som består av de seks Lofotkommunene, skal utvikle et regionalt arealregnskap. Arealregnskapet skal inngå i kommunenes planarbeid og planverk, og vil bidra til en mer helhetlig og klimavennlig arealplanlegging.