Klimasats-prosjekt

Regionalt offentleg-privat klimakompetanseløft

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:

Ulstein kommune skal sammen med lokalt næringsliv få et kompetanseløft om bærekraftig utvikling innen bygg, anlegg og eiendomsforvaltning. Kommunen vil arrangere en rekke kurs om blant annet BREEAM-sertifisering, sirkulær økonomi og materialgjenbruk.

Relevante lenker