Klimasats-prosjekt

Regionalt offentleg-privat klimakompetanseløft

Prosjektnavn: Regionalt offentleg-privat klimakompetanseløft
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: ULSTEIN KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Klimabudsjett og ledelse

Ulstein kommune skal sammen med lokalt næringsliv få et kompetanseløft om bærekraftig utvikling innen bygg, anlegg og eiendomsforvaltning. Kommunen vil arrangere en rekke kurs om blant annet BREEAM-sertifisering, sirkulær økonomi og materialgjenbruk.

Relevante lenker