Klimasats-prosjekt

Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransport

Prosjektnavn: Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransport
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal, sammen med Oslo kommune og Innlandet og Viken fylkeskommuner, legge til rette for mer effektiv saksbehandling og bedre koordinering av arbeidet med å sette av arealer til energistasjoner.

Relevante lenker