Klimasats-prosjekt

Rehabilitering av villa Lundbo

Prosjektnavn: Rehabilitering av villa Lundbo
Fylke: Innlandet (N)
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Hamar kommune skal utrede klimavennlige løsninger ved rehabilitering og oppgradering av vernede villa Lundbo. I tillegg til at bevaring er et klimatiltak i seg selv, skal kommunen se på klimavennlig materialer og energiløsninger.

Kommunen skal også se på hvordan de kan tilrettelegge for fremtidige bruksendringer som ikke krever omfattende nye oppgraderinger.

Relevante lenker