Klimasats-prosjekt

Rehabilitering eller gjenbruk av Lena ungdomsskole

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Østre Toten kommune ville utrede klimavennlige løsninger ved sammenslåing av to ungdomsskoler. Kommunen skulle blant annet se på muligheten for å gjenbruke materialer, minimere arealbruk og bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

Prosjektet ble dessverre avlyst, da kommunen ikke hadde mulighet til å gjennomføre som planlagt. Det ble gjort et politisk vedtak om å utrede ny plassering av ungdomsskolen. Den overordnede utredningen som ble gjort i innledende fase av prosjektet ble derfor ikke lenger relevant, og kommunen så det ikke som hensiktsmessig å gå videre med prosjektet.

Relevante lenker