Klimasats-prosjekt

Rehabilitering eller gjenbruk av Lena ungdomsskole

Prosjektnavn: Rehabilitering eller gjenbruk av Lena ungdomsskole
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Østre Toten kommune vil utrede klimavennlige løsninger ved sammenslåing av to ungdomsskoler. Kommunen skal blant annet se på muligheten for å gjenbruke materialer, minimere arealbruk og bruke klimavennlige materialer og energiløsninger.

Rive eller rehabilitere?

Kommunen skal vurdere om de bør:

  1. rehabilitere og utvide en eksisterende skole,
  2. rive eksisterende skole og bygge en ny på samme tomt eller
  3. rive eksisterende skole og bygge en ny skole nærmere Lena sentrum.

Skolen inneholder også en av to kommunale svømmehaller, men det er ikke besluttet om denne skal videreføres, eller om det skal bygges en helt ny svømmehall.

Relevante lenker