Klimasats-prosjekt

Samarbeid om bedre ressursutnyttelse vest-øst

Prosjektnavn: Samarbeid om bedre ressursutnyttelse vest-øst
Fylke: Rogaland (N)
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Biogass, Landbruk og skog, Sirkulær økonomi

Rogaland, Vestfold og Telemark og Viken fylkeskommuner, sammen med flere kommuner, ønsker å øke bruken av biogjødsel fra biogassanlegg.

Skjevfordeling av gjødsel mellom øst og vest

Det produseres mye biogjødsel på Vestlandet, og på Østlandet er fosfor og organisk materiale mangelvare. Fylkeskommunen mener derfor at det kan være lønnsomt å bruke biogjødsel fra Rogaland på Østlandet. 

Stort potensial for å kutte klimagassutslipp

Storskala biogassproduksjon og utnyttelse av bioresten som gjødsel er bergnet til 90 000 tonn CO2-ekvialenter årlig. Det mulige utslippskuttet tilsvarer tretten prosent av Rogalands utslipp fra landbruket.

Relevante lenker