Klimasats-prosjekt

Samarbeid om bedre ressursutnyttelse vest-øst

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2025
Type tiltak: Biogass, Landbruk og skog, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland, Vestfold og Telemark og Viken fylkeskommuner, sammen med flere kommuner, ønsker å øke bruken av biogjødsel fra biogassanlegg.

Skjevfordeling av gjødsel mellom øst og vest

Det produseres mye biogjødsel på Vestlandet, og på Østlandet er fosfor og organisk materiale mangelvare. Fylkeskommunene mener derfor at det kan være lønnsomt å bruke biogjødsel fra Rogaland på Østlandet. 

Stort potensial for å kutte klimagassutslipp

Storskala biogassproduksjon og utnyttelse av bioresten som gjødsel er beregnet til 90 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det mulige utslippskuttet tilsvarer tretten prosent av Rogalands utslipp fra landbruket.

Samarbeid mellom øst og vest

Fylkeskommunene har så langt opprettet en arbeidsgruppe bestående av eiere av biogassanlegg, kommuner og Statsforvalteren i Rogaland. Det er lagt vekt på å innhente kunnskap om biogaspotensialet og samle aktører i verdikjeden. Arbeidsgruppen har etablert et stort nettverk fra hele verdikjeden for biogassroduksjon i Norge.

Relevante lenker