Klimasats-prosjekt

Samarbeidsplattform for klimarelatert innovasjon

Fylke: Finnmark
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Troms og Finnmark fylkeskommune har laget en digital samarbeidsplattform for innovasjon innen klima og miljø. Fylkeskommunen skal nå sikre en god og effektiv bruk av plattformen.