Klimasats-prosjekt

Samarbeidsprosjekt

Fylke: Rogaland (N)
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal bidra til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag og sameier der det kreves ekstraordinære investeringer. Kommunen skal blant annet bidra med deler av utgiftene til graving og oppdgradering av strømnettet.

Relevante lenker