Klimasats-prosjekt

Samarbeidsprosjekt

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Lade annet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune har bidratt til å etablere ladeinfrastruktur i borettslag og sameier der det kreves ekstraordinære investeringer. Kommunen har dekket deler av  utgiftene til graving og oppdgradering av strømnettet i syv borettslag og sameier.

Kommunen valgte seg området kalt Bekkefaret. De erfarte at de fleste boligene i dette området var selveiere. Disse boligene kunne dermed ikke få støtte til å dekke utgifter til graving. Kommunen mener det er en fordel om flere selveierboliger oppretter boligsameie eller parkeringssameie slik at beboerne kan etablere felles elbil-lading. 

Relevante lenker