Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvenleg rehabilitering av Sande skule

Prosjektnavn: Klima- og miljøvenleg rehabilitering av Sande skule
Fylke: Vestland (N)
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Sunnfjord kommune skal fornye Sande skole og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på ombruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker