Klimasats-prosjekt

Klima- og miljøvenleg rehabilitering av Sande skule

Fylke: Vestland (N)
Søker: SUNNFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Okt 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Sunnfjord kommune skal fornye Sande skole og vil gjøre det klimavennlig. Kommunen skal blant annet se på ombruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker