Klimasats-prosjekt

Simulering av energi- og effektbehov BT5

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:
Relevante lenker