Klimasats-prosjekt

Simulering av energi- og effektbehov BT5

Prosjektnavn: Simulering av energi- og effektbehov BT5
Fylke: Vestland (N)
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt, Lade annet

Bybanen utbygging, en del av Vestland fylkeskommune, planlegger utslippsfri anleggsplass i byggetrinn 5 av bybanen i Bergen. Som en del av planleggingen skal de simulere effektbehovet, noe som vil bidra til å sikre gjennomføringen av en utslippsfri anleggsplass.

Relevante lenker