Klimasats-prosjekt

Sirkulær havnesatsing i Narvik

Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK HAVN KF
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal kartlegge eksisterende og nye aktører og ressursstrømmer i Narvik havn. Kommunen har som mål at havnen skal bli mer sirkulær.