Klimasats-prosjekt

Sirkulær havnesatsing i Narvik

Prosjektnavn: Sirkulær havnesatsing i Narvik
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK HAVN KF
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport, Sirkulær økonomi

Narvik kommune skal kartlegge eksisterende og nye aktører og ressursstrømmer i Narvik havn. Kommunen har som mål at havnen skal bli mer sirkulær.