Klimasats-prosjekt

Sirkulærøkonomi i Lister

Prosjektnavn: Sirkulærøkonomi i Lister
Fylke: Agder (N)
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Nettverk

Nettverket ble etablert i 2017 og består av kommunene Sirdal, Hægebostad, Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal. Det er et faglig nettverk om sirkulær økonomi og industriell symbiose.