Klimasats-prosjekt

Sirkulært klimasprang med Kaupanger industriområde

Prosjektnavn: Sirkulært klimasprang med Kaupanger industriområde
Fylke: Vestland (N)
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi

Sogndal kommune ønsker å øke kompetansen på sirkulær økonomi, og kartlegge mulige tiltak de kan iverksette. I prosjektet skal kommunen utrede gjenbruksressurser og sirkulære muligheter i Kaupanger industriområde.