Klimasats-prosjekt

Sirkulært klimasprang med Kaupanger industriområde

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Aug 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Sogndal kommune ønsker å øke kompetansen på sirkulær økonomi, og kartlegge mulige tiltak de kan iverksette. I prosjektet skal kommunen utrede gjenbruksressurser og sirkulære muligheter i Kaupanger industriområde.