Klimasats-prosjekt

Ski Vest Ungdomsskole

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune har gjennomført et forprosjekt for Ski Vest ungdomsskole med mål om at skolen skal bli deres første FutureBuilt-forbildeprosjekt. For at skolen skal kunne bli et forbildeprosjekt, må utslippene fra materialer, byggeplass, energi og transport halveres sammenliknet med et referansebygg.

Flere mulige miljøtiltak

Kommunen vurderte flere miljøtiltak. Det ble tidlig vurdert bæresystem med tanke på klimagassberegninger. Det ble besluttet at massivtre var den tryggeste veien å gå for å oppnå 50 % klimagassreduksjon. Andre materialgrupper har blitt vurdert med tanke på klimagassreduksjon, samtidig som det ble utarbeidet en strategi for gjenbruk og ombruk.

Tomten ligger på konsesjonsområde for fjernvarme. Ifølge kommunen var ikke dette forenelig med miljøambisjonene, og det ble gjort vurderinger som viste at energibrønner var et bedre alternativ, og dette ble brukt som argument for å avvike konsesjonen. 

Prosjektet har startet opp klimagassberegninger på utomhus som en pilot. Prosjektet skal ha 50 % utslippsfri byggeplass, oppnå BREEAM Excellent, og Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).

Relevante lenker