Klimasats-prosjekt

Ski Vest Ungdomsskole

Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune skal bygge en ny ungdomsskole og har som mål at skolen skal bli deres første FutureBuilt-forbildeprosjekt. For at skolen skal kunne bli et forbildeprosjekt, må utslippene fra materialer, byggeplass, energi og transport halveres sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker