Klimasats-prosjekt

Ski Vest Ungdomsskole

Prosjektnavn: Ski Vest Ungdomsskole
Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Nordre Follo kommune skal bygge en ny ungdomsskole og har som mål at skolen skal bli deres første FutureBuilt-forbildeprosjekt. For at skolen skal kunne bli et forbildeprosjekt, må utslippene fra materialer, byggeplass, energi og transport halveres sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker