Klimasats-prosjekt

Småskala industrialisering av øysamfunn

Fylke: Nordland (N)
Søker: VÆRØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Værøy kommune vil kartlegge klimagassutslippene fra havnæringen og se på mulige tiltak for å redusere utslippene. I kartleggingen skal kommunen se på utslipp fra skipstrafikk, muligheter for landstrøm, elektrifisering av motorredskaper og elektrifisering av transport. 

Kommunen ønsker samtidig å undersøke interessen og skape engasjement for videre samarbeid mellom kommunen og næringslivet om klimatiltak.

Skal ansette en klimarådgiver

Forprosjektet vil legge grunnlaget for kommunens satsing på klimatiltak, og vil gå inn i revideringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel. For å utføre kartleggingen skal kommunen ansette en klimarådgiver i en 50 prosent prosjektstilling i ett år.

Klimarådgiveren skal også bidra til å øke kompetansen på klima i kommunen, slik at tiltak for å redusere utslipp kan inkluderes i kommunale planer.