Klimasats-prosjekt

Solcelleløysingar for landbruksbygg utan nettilgang

Prosjektnavn: Solcelleløysingar for landbruksbygg utan nettilgang
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Landbruk og skog

Stranda kommune skal kartlegge muligheten for å bruke solceller som energikilde ved seterdrift. I dag får mange setre strøm fra dieselaggregat.

Relevante lenker