Klimasats-prosjekt

Solcelleløysingar for landbruksbygg utan nettilgang

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stranda kommune har kartlagt muligheten for å bruke solceller som energikilde ved seterdrift. Dagens løsning med strømproduksjon fra aggregat slipper ut klimagasser fra forbrenningen av diesel. Dette utslippet vil reduseres til et minimum hvis man investerer i et solcelleanlegg som bidrar med en stor andel av elektrisiteten.

Analysen viser at de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten økonomiske tilskudd – gitt betingelsene i analysen og i beregningene av anleggsstørrelser. Resultatene skyldes at besparelsen i drivstoffkostnad er relativt beskjedne i forhold til investeringskostnadene. Det er relativt kostbare anlegg, mens nyttbar produksjon er begrenset til forbruket i setersesongen. Overskytende produksjonspotensiale på gode dager, og ikke minst på våren før setersesongen, må gå uhøstet og får derfor ingen verdi.

Relevante lenker