Klimasats-prosjekt

Stetindprogrammet

Prosjektnavn: Stetindprogrammet
Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Narvik kommune skal starte opp et pilotprosjekt kalt Stetindprogrammet. Programmet er et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv om klimatiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet.