Klimasats-prosjekt

Stetindprogrammet

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Apr 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune har gjennomført et pilotprosjekt kalt Stetindprogrammet. Programmet er et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv om klimatiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet. Prosjektet har hatt fokus på å øke kompetansen til små og mellomstore virksomheter om bærekraft.

Kommunen har gjennomført flere aktiviteter slik som utarbeidelse av veikart for bærekraftig utvikling i næringslivet, seminarer og workshops for styrer og ledelse og arbeid med klimavenlige anskaffelser. 

Kommunen ser nå på muligheten for å gå videre til et hovedprosjekt og har innledet samtaler med flere aktører om dette.