Klimasats-prosjekt

Stetindprogrammet

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Apr 2024
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal starte opp et pilotprosjekt kalt Stetindprogrammet. Programmet er et forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv om klimatiltak og omstilling til lavutslippssamfunnet.