Klimasats-prosjekt

Strategi eller plan for utvikling av ladeinfrastruktur

Fylke: Nordland
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Energistasjon, Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Narvik kommune har laget en strategi for ladeinfrastruktur. Kommunen har blant annet kartlagt dagens infrastruktur, brukerbehov og mulige arealer for ladestasjoner.

Resultater

Narvik ønsker å ta en aktiv del i etablering av et ladetilbud. Kommunen skriver at det neppe er behov for mange flere hurtigladere for personbil i offentlig regi. Kommunens rolle vil her i hovedsak være å sørge for en ryddig og effektiv reguleringsprosess. Kommunen kan ha en rolle for å støtte ladeetablering på utfartssteder med sterkt sesongpreget etterspørsel, som ellers ikke ville vært kommersielt interessant. 

For tyngre kjøretøy bør kommunen derimot aktivt bidra til å finne egnet sted og eventuelt tilrettelegge med regulering av nødvendig areal. Tungbillading krever større plass og bør helst også være i nærheten av andre servicetilbud, som toalett/vask og mat/bespisning. Her kan kommunen i større grad spille en aktiv rolle. 

Kommunen har videre en viktig rolle ved å sørge for at arealbehovet for ladeinfrastruktur identifiseres i kommuneplanens arealdel.

De konkrete anbefalingene som er gitt i forprosjektrapporten vil bli brukt i det videre arbeid. Se rapporten under.

Relevante lenker