Klimasats-prosjekt

Strategi eller plan for utvikling av ladeinfrastruktur

Fylke: Nordland (N)
Søker: NARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Energistasjon, Lade annet, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Narvik kommune skal lage en strategi for ladeinfrastruktur. Kommunen skal blant annet kartlegge dagens infrastruktur, brukerbehov og mulige arealer for ladestasjoner.

Relevante lenker