Klimasats-prosjekt

Styringssystem for å redusere indirekte utslipp

Prosjektnavn: Styringssystem for å redusere indirekte utslipp
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 1 480 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse

Klimaetaten i Oslo kommune ønsker å redusere indirekte klimagassutslipp på en mer systematisk måte. Kommunen skal derfor utvikle et styringsverktøy for tiltak rettet mot indirekte utslipp.

Kommunen skal også se på muligheten for å inkludere indirekte utslipp i klimagassbudsjettet, men prosjektet vil ikke låses til dette.

Relevante lenker