Klimasats-prosjekt

Sydspissen – forprosjekt

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Mar 2022 - Sep 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal rehabilitere bygget Sydspissen, og skal blant annet se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker