Klimasats-prosjekt

Sydspissen – forprosjekt

Prosjektnavn: Sydspissen – forprosjekt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Tromsø kommune skal rehabilitere bygget Sydspissen, og skal blant annet se på muligheten for gjenbruk, klimavennlige materialer, energiløsninger og tiltak på byggeplassen.

Relevante lenker