Klimasats-prosjekt

Symjebasseng Seljesanden

Fylke: Vestland
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Feb 2022 - Mar 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stad kommune har kartlagt klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt svømmebasseng i Selje sentrum. Kommunen har blant annet sett på materialbruk, drift og energiløsninger.

Mulighet for fjordvarme

Svømmehallen planlegges ved siden av et planlagt hotell. Kommunen har sett på muligheten for utveksling av overskuddsenergi både mellom svømmehallen og hotellet, og muligheten for å bruke fjordvarme.

Relevante lenker