Klimasats-prosjekt

Symjebasseng Seljesanden

Prosjektnavn: Symjebasseng Seljesanden
Fylke: Vestland (N)
Søker: STAD KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2022
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Stad kommune vil finne klimavennlige løsninger ved bygging av et nytt svømmebasseng i Selje sentrum. Kommunen skal blant annet kartlegge gjenbruk, klimavennlige materialer og energiløsninger.

Mulighet for fjordvarme

Svømmehallen skal ligge ved siden av et nytt hotell. Kommunen ønsker å se på muligheten for utveksling av overskuddsenergi både mellom svømmehallen og hotellet, og muligheten for å bruke fjordvarme.

Relevante lenker